SHANGHAI COMPLETE EXHIBITIONS LIST
发起人:小mo  回复数:1   浏览数:24348   最后更新:2008/08/29 21:12:19 by 小mo
[楼主] 小mo 2008-08-29 21:12:18
2008-9-3

Opening: 18:00 "Revolving boundaries"
GALLERIA DELL'ARCO, Shanghai
Dates: 4th September 2008 - 14th October 2008
Opening Hours: 10:00 - 18:00 Monday - Sunday,
Gallery Address: Building 1, floor 2, No.50 Moganshan Road, Shanghai

Opening 18:00 Chinese Contemporary Art Awards (CCAA) 2008 Exhibition
Dates: 09/03—10/12
Bund 18 Creative Center   Add : 4/F
18 Zhongshan East Road (E1)(中山东一路18号) 


2008-9-4

Opening: 18:00:00  X-demension In Game – Shi Lifeng, Zhou Jinhua
Dates: 09/04- 10/19
Art + Gallery  Add: 101#, No. 75, 1295 Lane, Fuxing Mid Road (复兴中路129575101#)
Artists: Shi Lifeng, Zhou Jinhua 

 
2008-9-5

Opening 15:00:00  Landscape - Birdhead Solo Exhibition
Dates: 09/06——10/15
Shanghart Gallery 
Add : Room 315-317 East Guoshun Road 800 (国顺东路800315-317室) 
Artist: Birdhead 

Shanghai Longtang-Solo Show by Hu Yang
Dates: 09/05——10/15
ShanghART Gallery  
Add: 800 Guoshun East Rd., #401, Shanghai, 200433, China (国顺东路800315-317)
Artist: Hu Yang 

Inter View—Contemporary Art Exchange Exhibition Between Taiwan And Mainland
Dates: 09/05——09/20
800 Art Zone 
Add: 800 Guoshun East Rd., #401, Shanghai, 200433, China (杨浦区国顺东路800 )
Artists: Wang Yahui, Lee Mingze, Su wangshen, Zhang Genghao, Xu Tangwei, Su Yuxian, Guo Weiguo, Liao Yu’an, Peng Hongzhi, Xu Zhongmin, Xu Guangfu, Tang Yong 

 
Openning: 17:00    Estrangement
Dates: 09/05——09/28  11:00-18:00
Vanguard 
Add: 204#, Building 4, Rd. 50, Moganshan, Shanghai (莫干山路504号楼A204)
Artists: Liu Fei, Nan Xiaojun 

Openning: 18:00  Garden In Bamboo Forest – Korean Contemporary Photography
Dates: 09/05——09/26
PX2 Shanghai 
Add: 20 #, Cha Lin North Road, (茶陵北路20 / X2 徐汇创意空间 3 401)
Artists: Choi Byung Kwan

Opening 18:00:00   Comfortable - contemporary art exhibition
Dates: 09/06——09/15
Add: 2nd Floor 1st Building 10 Tai’an Road
(泰安路1012楼)
Artists: Alexandre Ouairy  Cui Shaohan  Gao Mingyan  Jin Shan  Li Mu  Li Xiaosong   Lu Yonglei  Lu Shaoyi  Liang Wei  Lu Jiawei  Su Chang  Sun Huiyuan  Tang Dixin  Wu Yifei

 

2008-9-6

Opening: 15:00  Dr. T.F. Chen’s “Art for Humanity World Tour 2005-2010
Dates: 09/02——09/14
Zhu Qizhan Art Museum 
Add: No. 580, OuYang Rd. (上海市欧阳路580)
Artists: Dr. T.F. Chen Jinfang 

 
Opening: 15:00  Chinese Drama 2008 – Shu Yong’s Solo Exhibition Dates: 09/06——10/06
EastLink Gallery  
Add: 6#  Building, No. 50 Moganshan Road(上海莫干山路506号楼5)
Artist: Shu Yong   Curator: Ai Weiwei 

Opening 15:30:00   Rumors - Contemporary Art Exhibition
Dates: 09/07——09/21
Fei Contemporary Art Center(FCAC) 
Add: 709 Lingshi Road, Building No. 40-2F (灵石路709402楼)
Curator: Man Yu  
Artists: 1Artworks: Du lizhi  Li Xiaofei  Liang Jianhua  Man yu  TengNuo Group  Wang Sishun  Xu zhe  Xu Zhiqiang  Yu Xudong  Zhang Jiaping  2Interviews: Chen tong  Jin feng  Jin Jiangbo  Li Juchuan  Shu yang  Wu wei  Xu tan  Zhu Luming 

Opening: 15:30   Invultuation—Zhong Biao’s Solo Exhibition
Dates: 09/06——11/09
Shine Art Space       
Add: 9# Building, Rd. Moganshan 50 (上海莫干山路509号楼)
Artists: Zhong Biao 

Opening: 16:00  Zeng Han + Yang Changhong Photography Exhibition: Soul Stealer
Date
返回页首