Thomas Demand-托马斯.德曼-Thomas Demand-托马斯.德曼-
发起人:嘿乐乐  回复数:24   浏览数:7265   最后更新:2009/02/25 21:25:17 by guest
[楼主] 嘿乐乐 2008-06-13 02:40:12
Thomas Demand

托马斯.德曼


[attachment=97518]

托马斯.德曼 1964年出生于德国的慕尼黑。他是一位摄影师,目前生活于德国,柏林。

托马斯.德曼最著名的是他特殊的摄影手法。他的摄影作品利用三维的拼贴f方式让平面的构图看起来非常写实逼真。作品的题材主要与文化和政治场景相关,从著名的德国社会主义导演瑞芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)到萨达姆(Saddam Hussein),他经常以他细致的表现方式和视角介入这些人物的生活或从围绕在他们身边的事件中切入。“拍摄”一些政治人物的办公室或卧室,将这些日常平凡的角落带入作品后所发挥出来的神秘感是德曼作品最诱人之处,他让观者产生了无限的遐想。
[沙发:1楼] 嘿乐乐 2008-06-13 02:44:27
Space Simulator

空间模拟器

2003
C-Print/Diasec
(300 x 429.4 cm)

[attachment=97519]
[板凳:2楼] 嘿乐乐 2008-06-13 02:46:57
Attempt

企图2005
C-Print/Diasec
(166 x 190 cm)

[attachment=97520]
[地板:3楼] 嘿乐乐 2008-06-13 02:50:51
Leuchtkasten/Lightbox


2004
C-Print/Diasec
(152 x 290 cm)

[attachment=97521]
[4楼] 嘿乐乐 2008-06-13 02:53:51
Tunnel

隧道1999
35 mm Film
2 mins Dolby SR

[attachment=97522]
[5楼] 嘿乐乐 2008-06-13 02:56:24
Diasec


2006
199 x 258cm. C-Print

[attachment=97523]
[6楼] 嘿乐乐 2008-06-13 03:15:08
Diasec

2006
275 x 170 cm, C-Print

[attachment=97524]

所有德曼的摄影作品都是利用纸板和纸拼贴出来的。他首先从媒体挑选出题材然后再用手工临摹这些摄影作品。最后呈现出来的是与原作拥有同样效果甚至更具震撼力的“照片”。
[7楼] 嘿乐乐 2008-06-13 03:17:00
Diasec


2006
103 x 68 cm. C-Print

[attachment=97525]
[8楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:24:04
Diasec


178 x 244 cm, 2006. C-Print

[attachment=97526]
[9楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:36:39
Diasec

2006
197 x 137 cm. C-Print

[attachment=97527]
[10楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:45:13
Embassy I

大使馆 I


204 x 186 cm, c-Print, 2007

[attachment=97528]

Embassy IV

大使馆 IV


2007

[attachment=97561]

Embassy VII

大使馆 VII


2007
c-print on diasec
99 x 71 inches

[attachment=97562]
[11楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:47:02
Landing

着陆


290x180cm, C-Print, 2006

[attachment=97529]
[12楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:49:15
Grotte

198x440cm,C-Print,2006

[attachment=97530]
[13楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:55:26
Bathroom

160x122, C-Print, 1997

[attachment=97531]
[14楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:56:09
Clearing

192x495,  C-Print, 2003

[attachment=97532]
[15楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:57:03
Studio

189,5x349,5, C-Print, 1997

[attachment=97533]
[16楼] 嘿乐乐 2008-06-13 05:57:48
Archive

183,5x233,C-Print, 1995

[attachment=97534]
[17楼] 嘿乐乐 2008-06-13 07:32:40
Untitled

无题


2008 
Photographs 
C-print / diasec

[attachment=97535]
[18楼] 嘿乐乐 2008-06-13 07:34:56
Detail VIII (Copyshop) 

局部 VIII(复印店)1999 
Photographs 
C-Print with diasec face

[attachment=97536]
[19楼] 嘿乐乐 2008-06-13 07:38:12
Terrasse 

1998 
h: 183.5 x w: 268 cm / h: 72.2 x w: 105.5 in

[attachment=97537]
[20楼] 嘿乐乐 2008-06-13 07:41:31
Konstellation 

2000 
SIZE:h: 130 x w: 180 cm / h: 51.2 x w: 70.9 in

[attachment=97542]
[21楼] 嘿乐乐 2008-06-13 07:51:12
Five Drafts (Simulator) 

2004 
Photographs 
MATERIALS:Suite of 5 digital pigment prints (Ditone) on photo rag paper 
SIZE:  h: 38.5 x w: 38 cm / h: 15.2 x w: 15 in

[attachment=97543]
[22楼] 嘿乐乐 2008-06-13 08:08:11
Raum 

c-print, diasec 
Size  72 x 106.3 in. / 183 x 270 cm.
Year  1994

[attachment=97544]
[23楼] 嘿乐乐 2008-06-13 08:10:40
Installation View

展览现场


[attachment=97545] [attachment=97546] [attachment=97547] [attachment=97548] [attachment=97549] [attachment=97550] [attachment=97551] [attachment=97552] [attachment=97553] [attachment=97554] [attachment=97555] [attachment=97556] [attachment=97557] [attachment=97558] [attachment=97559] [attachment=97560]             
[24楼] guest 2009-02-25 21:25:17
那渐变的部分是怎么做出来的
返回页首